Przegląd przestępstw i kar według Kodeksu Karnego

Przegląd przestępstw i kar według Kodeksu Karnego
Autor Ignacy Górski
Ignacy Górski22 maja 2024 | 6 min

Kary w kodeksie postępowania regulują rodzaje sankcji oraz okoliczności, w których są one wymierzane za różne przestępstwa. Kodeks karny wyróżnia kary zasadnicze, jak kara pozbawienia wolności, grzywna czy ograniczenie wolności, a także kary dodatkowe, takie jak zakaz prowadzenia pojazdów czy podanie wyroku do publicznej wiadomości. Stopień surowości kary zależy od charakteru przestępstwa, okoliczności obciążających lub łagodzących, a także ewentualnej recydywy.

Kluczowe wnioski:
 • W kodeksie karnym wymieniono liczne rodzaje przestępstw i przypisane do nich kary. Zaliczyć do nich można między innymi przestępstwa przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu oraz gospodarcze.
 • Katalog kar obejmuje zarówno kary pozbawienia wolności, jak i grzywny, ograniczenia wolności oraz inne środki karne.
 • Wysokość kary uzależniona jest od stopnia społecznej szkodliwości czynu oraz okoliczności obciążających i łagodzących.
 • Kodeks karny przewiduje także nadzwyczajne obostrzenie kar w określonych sytuacjach, na przykład w przypadku recydywy.
 • Wymiar kary powinien być zawsze adekwatny do popełnionego przestępstwa i umożliwiać resocjalizację sprawcy.

Rodzaje kar w kodeksie karnym - kary główne i dodatkowe

Kary w kodeksie postępowania można podzielić na kary główne i dodatkowe. Kary główne są podstawowymi sankcjami wymierzanymi za popełnienie przestępstwa. W polskim prawie karnym wyróżniamy trzy główne rodzaje kar: kara pozbawienia wolności (więzienie), kara ograniczenia wolności oraz kara grzywny.

Kara pozbawienia wolności polega na odebraniu skazanemu prawa do swobodnego poruszania się i wymuszeniu przebywania w jednostce penitencjarnej przez czas określony w wyroku. Kara ograniczenia wolności to nakaz wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne lub potrącenia z wynagrodzenia na rzecz Skarbu Państwa.

Z kolei kara grzywny jest karą pieniężną, której wysokość uzależniona jest od dochodów skazanego. Oprócz kar głównych, sąd może orzec także kary dodatkowe, takie jak pozbawienie praw publicznych, zakaz zajmowania określonych stanowisk, wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Rodzaj kary zależy od stopnia społecznej szkodliwości czynu. Im jest on wyższy, tym bardziej dolegliwa kara będzie orzeczona. Istotne są również okoliczności obciążające lub łagodzące, określone w art. 53 kk oraz 54 kk.

Kary za przestępstwa przeciwko mieniu w kodeksie karnym

Przestępstwa przeciwko mieniu to jedna z kategorii czynów zabronionych, za które grożą surowe kary. Należą do nich między innymi kradzież (art. 278 kpk), rozbój (art. 282 kpk), kradzież z włamaniem (art. 279 kpk) czy przywłaszczenie mienia (art. 284 kpk).

Za dokonanie kradzieży sąd może orzec karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W przypadku kradzieży z włamaniem grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Najsurowsza kara, do 12 lat więzienia, przewidziana jest za rozbój, czyli kradzież z użyciem przemocy lub groźby jej użycia.

Oprócz kary pozbawienia wolności, za przestępstwa przeciwko mieniu sąd może orzec grzywnę oraz środki karne, jak nawiązka na rzecz Skarbu Państwa lub pokrzywdzonego. Przy orzekaniu kary istotne są okoliczności popełnienia czynu, w tym wartość skradzionego mienia.

 • Kradzież zwykła - art. 278 kpk, kara do 5 lat pozbawienia wolności
 • Kradzież z włamaniem - art. 279 kpk, kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia
 • Rozbój - art. 282 kpk, kara do 12 lat pozbawienia wolności
 • Przywłaszczenie mienia - art. 284 kpk, grzywna lub kara ograniczenia wolności

Czytaj więcej: Konstytucja RP: Artykuły określające podstawowe prawa i obowiązki

Kary za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu określone w KK

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu są uznawane za jedne z najpoważniejszych czynów zabronionych w polskim prawie karnym. Obejmują one między innymi zabójstwo, spowodowanie uszkodzenia ciała czy narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

Najwyższą karą przewidzianą w Kodeksie karnym jest kara 25 lat pozbawienia wolności, orzekana między innymi za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem lub przy zbiegu kwalifikowanym okoliczności obciążających (art. 148 kpk). Za zabójstwo „zwykłe" grozi od 8 do 15 lat więzienia (art. 148 par. 1 kpk).

Innym poważnym przestępstwem jest spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 kpk), za które sąd może wymierzyć karę od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. W przypadku spowodowania nieumyślnego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi grzywna, kara ograniczenia bądź pozbawienia wolności do lat 3 (art. 156 par. 3 kpk).

Kary za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu mają na celu ochronę najwyższych dóbr prawnych, jakimi są zdrowie i życie ludzkie. Ich wysokość uzależniona jest od zamiaru sprawcy, okoliczności czynu oraz stopnia naruszenia tych dóbr.

Kary za przestępstwa gospodarcze według Kodeksu Karnego

Zdjęcie Przegląd przestępstw i kar według Kodeksu Karnego

Przestępstwa gospodarcze stanowią szczególną kategorię czynów zabronionych, które godzą w prawidłowe funkcjonowanie gospodarki i uczciwą konkurencję. W Kodeksie karnym znajdziemy liczne przepisy regulujące kary za tego rodzaju przestępstwa.

Jednym z najpoważniejszych przestępstw gospodarczych jest niekorzystne rozporządzenie mieniem, za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (art. 296 kpk). Surową karą do 10 lat więzienia zagrożone jest pranie brudnych pieniędzy, czyli udział w przestępczym procederze tzw. prania pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł (art. 299 kpk).

 • Niekorzystne rozporządzenie mieniem - art. 296 kpk, do 5 lat więzienia
 • Pranie brudnych pieniędzy - art. 299 kpk, kara do 10 lat pozbawienia wolności
 • Oszustwo kapitałowe - art. 311 kpk, kara do 8 lat pozbawienia wolności
 • Nierzetelna informacja podatkowa - art. 271 kpk, grzywna lub ograniczenie wolności

Podsumowanie

W polskim Kodeksie karnym znajdziemy liczne przepisy określające rodzaje kar za poszczególne przestępstwa. Obejmują one zarówno kary główne, jak pozbawienie wolności (263 kpk), grzywna (344 kpk) czy ograniczenie wolności (245 kpk), jak i kary dodatkowe, takie jak zakaz prowadzenia działalności gospodarczej (459 kpk). Wysokość kary uzależniona jest od charakteru czynu, okoliczności obciążających lub łagodzących oraz stopnia społecznej szkodliwości przestępstwa.

Za najpoważniejsze przestępstwa, jak zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem (332 kpk), grozi kara 25 lat pozbawienia wolności. Surowo karane są również przestępstwa gospodarcze, takie jak pranie brudnych pieniędzy (299 kpk) czy oszustwa kapitałowe (311 kpk). Wymierzając karę, sąd bierze pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, by zapewnić jej adekwatność do popełnionego czynu.

5 Podobnych Artykułów

 1. ABW: legitymacja Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 2. Wątpliwości wokół kadencji Prokuratora Generalnego – wyjaśniamy
 3. Oficjalne opłaty adwokackie w Polsce – stawki i regulacje
 4. Czym jest małżeństwo w świetle prawa? Definicja i przepisy
 5. Dzień Prawnika: jak obchodzić to wyjątkowe święto zawodowe?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Ignacy Górski
Ignacy Górski

Jestem prawnikiem, który zdecydował się dzielić wiedzą prawną i społeczną przez założony przeze mnie portal. Moje artykuły to efekt pasji do prawa i chęci przekazywania skomplikowanych zagadnień w przystępny sposób. Specjalizuję się w prawie cywilnym i adwokaturze, a moje analizy prawne oraz komentarze do aktualnych wydarzeń pomagają czytelnikom zrozumieć, jak prawo wpływa na ich codzienne życie. Zapraszam do lektury i interakcji.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły