Oświadczenie PEP: wyjaśniamy na czym polega i jak je wypełnić

Oświadczenie PEP: wyjaśniamy na czym polega i jak je wypełnić
Autor Ignacy Górski
Ignacy Górski22 maja 2024 | 6 min

Oświadczenie PEP to dokument, którego wypełnienie jest obowiązkowe dla osób pełniących eksponowane stanowiska polityczne lub zajmujących ważne funkcje publiczne. Wypełniając taki formularz, należy podać szczegółowe informacje na temat swojej sytuacji finansowej i źródeł dochodu. W tym artykule wyjaśnimy, na czym polega oświadczenie PEP, kto musi je składać i jak prawidłowo je wypełnić.

Kluczowe wnioski:
 • Oświadczenie PEP muszą składać osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne, ważne funkcje publiczne oraz ich najbliżsi współpracownicy.
 • Wypełniając oświadczenie PEP, należy podać między innymi informacje o majątku, źródłach dochodu, powiązaniach rodzinnych i biznesowych.
 • Prawidłowe wypełnienie formularza jest bardzo ważne, ponieważ brak rzetelnych danych może skutkować konsekwencjami prawnymi.
 • Oświadczenie PEP powinno być regularnie aktualizowane, aby zawarte w nim informacje były aktualne.
 • Złożenie formularza odbywa się w określonych instytucjach, zgodnie z przyjętą procedurą.

Oświadczenie PEP - kto musi je złożyć?

Oświadczenie PEP jest obowiązkowym dokumentem dla określonych grup osób. Zaliczają się do nich przede wszystkim osoby pełniące eksponowane stanowiska polityczne (Politically Exposed Persons, czyli PEP), takie jak głowy państw, politycy wysokiego szczebla, członkowie rządów centralnych oraz regionalni/lokalni urzędnicy na wysokich stanowiskach.

Kolejną grupą zobowiązaną do składania oświadczenia PEP są osoby zajmujące kluczowe funkcje publiczne lub administracyjne. Należą do nich między innymi członkowie organów zarządzających banków centralnych, sędziowie sądów najwyższych, wysokiej rangi oficerowie sił zbrojnych oraz członkowie zarządów najwyższych organów kontrolnych i nadzorczych w sektorze publicznym.

Obowiązek wypełnienia oświadczenia PEP dotyczy również bliskich współpracowników osób pełniących eksponowane stanowiska polityczne lub zajmujących ważne funkcje publiczne. Chodzi tu przede wszystkim o członków najbliższej rodziny oraz osoby utrzymujące z nimi bliskie stosunki zawodowe lub osobiste.

Warto dodać, że w niektórych przypadkach instytucje finansowe mogą zażądać złożenia oświadczenia PEP również od innych osób, w zależności od indywidualnej oceny ryzyka klienta. Dokument ten pełni bowiem kluczową rolę w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Jak prawidłowo wypełnić oświadczenie PEP?

Wypełnienie oświadczenia PEP może początkowo wydawać się skomplikowane, jednak przestrzegając kilku podstawowych zasad, proces ten staje się znacznie łatwiejszy. Przede wszystkim należy pamiętać o dokładnym i rzetelnym podaniu wszystkich wymaganych informacji.

Wypełniając oświadczenie PEP, należy uważnie przeczytać każde pytanie i odpowiedzieć na nie w sposób kompletny i szczery. Unikanie niejasności lub wprowadzanie w błąd może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do sposobu wypełnienia formularza, skonsultuj się ze specjalistą lub przedstawicielem instytucji, w której składasz oświadczenie PEP.

Aby ułatwić wypełnienie oświadczenia PEP, warto wcześniej przygotować wszystkie niezbędne dokumenty i informacje. Obejmują one między innymi dane dotyczące majątku, źródeł dochodu, powiązań rodzinnych i biznesowych oraz innych istotnych informacji finansowych i osobistych.

W wielu przypadkach instytucje udostępniają wzór oświadczenia PEP, który można wykorzystać jako przewodnik podczas jego wypełniania. Jeśli jednak takiego wzoru nie ma, skontaktuj się z odpowiednim działem i poproś o wskazówki oraz instrukcje dotyczące prawidłowego wypełnienia dokumentu.

 • Uważnie czytaj każde pytanie i odpowiadaj na nie w sposób kompletny i szczery.
 • Przygotuj wcześniej wszystkie niezbędne dokumenty i informacje, takie jak dane dotyczące majątku, źródeł dochodu, powiązań rodzinnych i biznesowych.
 • Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się ze specjalistą lub przedstawicielem instytucji, w której składasz oświadczenie.
 • Niektóre instytucje udostępniają wzór oświadczenia PEP, który można wykorzystać jako przewodnik.

Czytaj więcej: Poznaj różnicę: podpis kwalifikowany a zwykły elektroniczny

Oświadczenie PEP - jakie informacje należy podać?

W oświadczeniu PEP należy podać szereg istotnych informacji dotyczących sytuacji finansowej i osobistej składającego. Jedną z kluczowych kwestii jest podanie źródeł dochodu, zarówno tych legalnych, jak i wszelkich innych możliwych źródeł pieniężnych. Należy również wskazać wszelkie aktywa i składniki majątkowe, takie jak nieruchomości, pojazdy, udziały w spółkach, papiery wartościowe itp.

Kolejnym ważnym elementem oświadczenia PEP są informacje dotyczące powiązań rodzinnych i biznesowych. Trzeba podać dane dotyczące małżonka lub partnera życiowego, a także bliskich krewnych, takich jak rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie oraz wnuki. Należy również wskazać powiązania biznesowe, takie jak udziały lub stanowiska w spółkach, fundacjach lub innych organizacjach.

W oświadczeniu PEP trzeba również ujawnić pełnione obecnie lub w przeszłości stanowiska polityczne, publiczne lub inne funkcje związane z ekspozycją na ryzyko korupcji lub prania pieniędzy. Ważne jest podanie dokładnych informacji, takich jak okres sprawowania danej funkcji, zakres obowiązków i odpowiedzialności.

Oprócz powyższych kwestii, w oświadczeniu PEP należy również podać dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer PESEL lub inny unikalny identyfikator, a także aktualne miejsce zamieszkania. Rzetelne i kompletne wypełnienie formularza ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej oceny ryzyka i zapobiegania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Kiedy należy aktualizować oświadczenie PEP?

Zdjęcie Oświadczenie PEP: wyjaśniamy na czym polega i jak je wypełnić

Składając oświadczenie PEP, trzeba pamiętać, że jest to dokument wymagający regularnej aktualizacji. Sytuacja finansowa i osobista składającego może ulegać zmianom, dlatego ważne jest, aby informacje zawarte w oświadczeniu były aktualne i odzwierciedlały rzeczywisty stan rzeczy.

Podsumowanie

Reasumując, oświadczenie PEP to obowiązkowy dokument dla osób pełniących eksponowane stanowiska polityczne lub zajmujących ważne funkcje publiczne, a także ich bliskich współpracowników. Muszą oni podawać szczegółowe informacje na temat swojej sytuacji finansowej, źródeł dochodu, majątku i powiązań biznesowych. W przypadku zmian należy aktualizować oświadczenie PEP, korzystając z udostępnianych wzorów.

Wypełnianie oświadczenia PEP powinno odbywać się w sposób rzetelny i kompletny, zgodnie z obowiązującymi procedurami. Niekompletne lub wprowadzające w błąd informacje mogą skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi. Instytucje przyjmujące oświadczenie PEP służą pomocą w przypadku wątpliwości dotyczących tego procesu.

5 Podobnych Artykułów

 1. Przegląd przestępstw i kar według Kodeksu Karnego
 2. Wątpliwości wokół kadencji Prokuratora Generalnego – wyjaśniamy
 3. Jan Olszewski – szczegółowy życiorys byłego premiera Polski
 4. Czym jest małżeństwo w świetle prawa? Definicja i przepisy
 5. Jak przygotować się do egzaminu na doradcę restrukturyzacyjnego?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Ignacy Górski
Ignacy Górski

Jestem prawnikiem, który zdecydował się dzielić wiedzą prawną i społeczną przez założony przeze mnie portal. Moje artykuły to efekt pasji do prawa i chęci przekazywania skomplikowanych zagadnień w przystępny sposób. Specjalizuję się w prawie cywilnym i adwokaturze, a moje analizy prawne oraz komentarze do aktualnych wydarzeń pomagają czytelnikom zrozumieć, jak prawo wpływa na ich codzienne życie. Zapraszam do lektury i interakcji.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły