Koszty adwokackie w sprawach cywilnych: aktualne stawki

Koszty adwokackie w sprawach cywilnych: aktualne stawki
Autor Ignacy Górski
Ignacy Górski22.05.2024 | 6 min.

Koszty adwokackie to jeden z najbardziej kluczowych czynników, który należy wziąć pod uwagę, gdy rozważasz rozpoczęcie postępowania sądowego w sprawie cywilnej. Wysokość tych opłat może mieć znaczący wpływ na Twoje decyzje oraz ostateczne korzyści finansowe wynikające z procesu. W tym artykule omówimy najnowsze stawki i zasady określania kosztów adwokackich, dzięki czemu będziesz mógł lepiej zaplanować swoje działania i wydatki.

Kluczowe wnioski:
 • Koszty adwokackie obejmują zarówno wynagrodzenie pełnomocnika procesowego, jak i opłaty sądowe. Wysokość tych opłat jest ściśle regulowana przepisami prawa.
 • Stawki honorariów adwokackich są zazwyczaj ustalane w oparciu o wartość przedmiotu sporu. Im wyższa wartość przedmiotu sporu, tym wyższe honorarium.
 • W sprawach o niższej wartości przedmiotu sporu obowiązują minimalne stawki honorariów adwokackich, które nie mogą być niższe niż określone w przepisach.
 • Opłaty adwokackie mogą również różnić się w zależności od etapu postępowania, na którym się obecnie znajdujesz.
 • Znajomość aktualnych stawek kosztów adwokackich pozwoli Ci lepiej oszacować budżet i podjąć bardziej świadomą decyzję w sprawie dalszego postępowania.

Koszty adwokackie - rodzaje opłat sądowych w sprawach cywilnych

Gdy rozpoczynasz sprawę cywilną, koszty adwokackie są jednym z kluczowych elementów, które musisz wziąć pod uwagę. Składają się one z dwóch głównych części – opłat sądowych oraz honorarium adwokata. Obie te pozycje mają bezpośredni wpływ na budżet, który będziesz musiał przeznaczyć na prowadzenie postępowania.

Opłaty sądowe są pobierane przez sąd i obejmują szereg różnych składników, takich jak opłata stała, opłata stosunkowa oraz opłata tymczasowa. Ich wysokość jest ściśle regulowana przepisami, a kwota, którą będziesz musiał uiścić, zależy głównie od wartości przedmiotu sporu oraz rodzaju sprawy.

Z drugiej strony, honorarium adwokackie stanowi wynagrodzenie dla profesjonalisty reprezentującego Twoją sprawę przed sądem. Stawki honorariów ustalane są zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem o kosztach adwokackich i również zależą od kilku czynników, na przykład wartości przedmiotu sporu czy etapu postępowania.

Warto pamiętać, że koszty sądowe i honorarium adwokackie są ze sobą powiązane. Jeśli wygrasz sprawę, istnieje możliwość, że druga strona będzie musiała pokryć część lub całość Twoich kosztów adwokackich. Dlatego tak ważne jest dokładne oszacowanie budżetu już na początku.

Koszty adwokackie - stawki honorariów adwokackich w Polsce

Honorarium adwokackie jest ustalane na podstawie obowiązujących stawek określonych w rozporządzeniu o kosztach adwokackich. W Polsce istnieje kilka głównych czynników, które wpływają na wysokość tych opłat.

Przede wszystkim, stawki honorariów adwokackich są uzależnione od wartości przedmiotu sporu. Im wyższa wartość, tym wyższe honorarium. Dla spraw o wartości poniżej 500 zł obowiązują stawki minimalne, które aktualnie wynoszą od 60 do 300 zł w zależności od etapu postępowania.

Dla spraw o wyższej wartości przedmiotu sporu stawki są liczone procentowo – od 3% do 20% wartości przedmiotu, zależnie od jej wysokości. Na przykład, dla sprawy o wartości 10 000 zł honorarium adwokackie wyniesie około 1 200 zł.

Ponadto, należy pamiętać, że stawki mogą różnić się także w zależności od etapu postępowania. Zazwyczaj opłaty na początkowym etapie są niższe, a wzrastają wraz z postępem sprawy.

 • Faza przygotowawcza: 20% stawki zasadniczej
 • Pierwsza instancja: 60% stawki zasadniczej
 • Apelacja: 80% stawki zasadniczej
 • Skarga kasacyjna: 100% stawki zasadniczej

Czytaj więcej: Poczta adwokatura w Krakowie – dostęp i logowanie online

Określanie kosztów adwokackich na podstawie wartości przedmiotu sporu

Jednym z kluczowych czynników decydujących o wysokości kosztów adwokackich w sprawach cywilnych jest wartość przedmiotu sporu. Im wyższa jest ta wartość, tym wyższe będą zarówno opłaty sądowe, jak i honorarium adwokata.

Aby określić wartość przedmiotu sporu, należy wziąć pod uwagę rodzaj roszczenia oraz kwotę, której dotyczy spór. W przypadku spraw majątkowych, jak na przykład dochodzenie należności lub odszkodowania, wartość jest łatwa do ustalenia – to po prostu kwota objęta roszczeniem.

Jednak w przypadku spraw niemajątkowych, takich jak sprawy o ustalenie czy o rozwód, ustalenie wartości przedmiotu sporu może być nieco bardziej skomplikowane. W takich sytuacjach stosuje się specjalne wytyczne i przeliczniki określone w odpowiednich przepisach.

Warto pamiętać, że błędne oszacowanie wartości przedmiotu sporu może skutkować koniecznością poniesienia dodatkowych opłat lub unieważnieniem części postępowania. Dlatego zawsze warto skonsultować się z doświadczonym adwokatem, aby dokonać prawidłowych obliczeń.

Koszty adwokackie w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym

Zdjęcie Koszty adwokackie w sprawach cywilnych: aktualne stawki

Choć koszty adwokackie w sprawach cywilnych są często kojarzone z samym procesem sądowym, to warto pamiętać, że mogą one również wystąpić na dalszych etapach postępowania – podczas egzekucji wyroku lub zabezpieczania roszczeń.

Jeśli wygrasz sprawę, ale druga strona nie wykona dobrowolnie orzeczenia sądu, będziesz musiał wszcząć postępowanie egzekucyjne. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami, takimi jak opłaty egzekucyjne oraz honorarium adwokata za czynności związane z egzekucją.

 • Opłata egzekucyjna: 8% wartości egzekwowanej należności, nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 10 000 zł
 • Honorarium adwokackie: 20% stawki zasadniczej

Z kolei w niektórych sytuacjach może być konieczne zabezpieczenie roszczenia przed uzyskaniem prawomocnego orzeczenia. Może to obejmować na przykład zajęcie majątku czy wstrzymanie czynności. Także w takim przypadku należy liczyć się z poniesieniem określonych kosztów adwokackich.

Zasady kalkulacji kosztów adwokackich według stawek minimalnych

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem o kosztach adwokackich, w sprawach o niskiej wartości przedmiotu sporu obowiązują minimalne stawki honorariów adwokackich. Zasady ich kalkulacji różnią się nieco od tych stosowanych w przypadku spraw o wyższej wartości.

Jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 500 zł, honorarium adwokackie jest ustalane jako kwota stała, niezależna od etapu postępowania. Aktualnie wynosi ona 60 zł dla spraw o wartości do 100 zł, 120 zł dla spraw od 100 do 300 zł oraz 300 zł dla spraw od 300 do 500 zł.

Podsumowanie

Gdy rozpoczynasz sprawę cywilną, koszty adwokackie są jednym z kluczowych elementów, na które musisz zwrócić uwagę. Ich wysokość określana jest przez obowiązujące rozporządzenie o kosztach adwokackich i zależy od kilku czynników, takich jak wartość przedmiotu sporu, etap postępowania czy charakter sprawy. Dokładne oszacowanie tych opłat jest niezbędne, aby odpowiednio zaplanować budżet.

Koszty adwokackie w sprawach cywilnych składają się z dwóch głównych części – honorarium adwokata oraz opłat sądowych. Te pierwsze ustalane są zgodnie z określonymi stawkami, te drugie zależą od rodzaju i wartości sprawy. Warto pamiętać, że błędne oszacowanie może prowadzić do niepotrzebnych wydatków, więc lepiej skonsultować się z profesjonalistą.

5 Podobnych Artykułów

 1. Przegląd przestępstw i kar według Kodeksu Karnego
 2. Wątpliwości wokół kadencji Prokuratora Generalnego – wyjaśniamy
 3. Oficjalne opłaty adwokackie w Polsce – stawki i regulacje
 4. Czym jest małżeństwo w świetle prawa? Definicja i przepisy
 5. Jak przygotować się do egzaminu na doradcę restrukturyzacyjnego?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Ignacy Górski
Ignacy Górski

Jestem prawnikiem, który zdecydował się dzielić wiedzą prawną i społeczną przez założony przeze mnie portal. Moje artykuły to efekt pasji do prawa i chęci przekazywania skomplikowanych zagadnień w przystępny sposób. Specjalizuję się w prawie cywilnym i adwokaturze, a moje analizy prawne oraz komentarze do aktualnych wydarzeń pomagają czytelnikom zrozumieć, jak prawo wpływa na ich codzienne życie. Zapraszam do lektury i interakcji.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły