category-img

Kategoria Prawo

Kodeks Karny: Jakie opłaty i kary za przestępstwa grożą?
Prawo
Kodeks Karny: Jakie opłaty i kary za przestępstwa grożą?
date-icon
22.05.2024

Dowiedz się, jakie opłaty w kodeksie karnym i kary grożą za różne przestępstwa, np. kradzież, rozbój, zabójstwo. Poznaj czynniki wpływające na wysokość grzywien i wyroków pozbawienia wolności oraz kiedy można ubiegać się o ich obniżenie. Przeczytaj przykłady opłat za typowe przestępstwa.

Alimenty z zagranicy: jak egzekwować należne świadczenia?
Prawo
Alimenty z zagranicy: jak egzekwować należne świadczenia?
date-icon
22.05.2024

Dowiedz się, jak skutecznie egzekwować alimenty z zagranicy - poznaj procedury i przepisy międzynarodowe. Wyjaśniamy, jak odzyskać należne świadczenia, nawet gdy dłużnik uchyla się od płatności. Konsekwencje niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego - groźba więzienia za alimenty.