Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu: polskie sprawy

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu: polskie sprawy
Autor Ignacy Górski
Ignacy Górski22 maja 2024 | 6 min

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu odgrywa kluczową rolę w ochronie praw człowieka na kontynencie europejskim. Przez dziesięciolecia orzekał w wielu sprawach dotyczących naruszeń wolności i praw obywatelskich w Polsce. Od ważnych orzeczeń w sprawach z zakresu wolności słowa, przez kwestie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, aż po ochronę praw kobiet i dzieci - Trybunał niejednokrotnie stawał w obronie polskich obywateli.

Kluczowe wnioski:
 • ETPC odegrał zasadniczą rolę w kształtowaniu polskiego systemu prawnego i poszanowania praw człowieka.
 • Orzeczenia Trybunału często dotyczyły takich spraw jak wolność słowa, nierówne traktowanie, prawo do prywatności.
 • Polskie sprawy przed ETPC ukazały problemy w zakresie praw osób LGBTQ oraz dyskryminacji ze względu na płeć.
 • W sprawach z Polski Trybunał często stawał na straży ochrony praw kobiet i dzieci.
 • Orzeczenia ETPC miały istotny wpływ na kształtowanie polityki państwa w zakresie ochrony praw człowieka.

Najgłośniejsze sprawy Polaków w Europejskim Trybunale Praw Człowieka

Od czasu przystąpienia Polski do Rady Europy w 1991 roku, Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpatrzył wiele ważnych spraw dotyczących naruszeń praw człowieka w naszym kraju. Niektóre z nich wywołały ogromne zainteresowanie opinii publicznej i odbiły się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale i na arenie międzynarodowej.

Jedną z najgłośniejszych była sprawa Lecha Wałęsy, byłego przywódcy Solidarności i prezydenta Polski. W 2000 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że władze polskie naruszyły jego prawo do prywatności, ujawniając informacje na temat jego rzekomej współpracy ze służbami bezpieczeństwa PRL. Wyrok ten miał ogromne znaczenie dla oceny integralności Wałęsy i sposobu postrzegania jego roli w obaleniu komunizmu.

Innym głośnym przypadkiem była sprawa Doroty Lalik, młodej dziewczyny, która w 2008 roku została brutalnie zgwałcona i zamordowana. Europejski Trybunał Praw Człowieka skrytykował wówczas polskie władze za niewłaściwe przeprowadzenie śledztwa i naruszenie prawa do życia ofiary. Wyrok ten zwrócił uwagę na problem przemocy wobec kobiet w Polsce i konieczność lepszej ochrony prawnej ofiar.

Nie można również pominąć sprawy Rity Gawryś, która przez lata bezskutecznie walczyła o prawo do zawarcia związku małżeńskiego ze swoją partnerką. W 2021 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że odmowa uznania przez Polskę związków osób tej samej płci stanowi dyskryminację i naruszenie praw człowieka. Wyrok ten uznawany jest za przełomowy w kwestii praw osób LGBT w naszym kraju.

 • W 2000 roku ETPC orzekł o naruszeniu prawa do prywatności Lecha Wałęsy.
 • Sprawa Doroty Lalik wskazała na problem przemocy wobec kobiet w Polsce.
 • Sprawa Rity Gawryś dotyczyła dyskryminacji par jednopłciowych.

Europejski Trybunał Praw Człowieka a prawa kobiet i dzieci w Polsce

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wielokrotnie zajmował się sprawami dotyczącymi ochrony praw kobiet i dzieci w Polsce. Orzeczenia Trybunału w tych kwestiach miały ogromne znaczenie dla kształtowania polityki państwa w tym obszarze oraz zwiększenia świadomości społecznej na temat dyskryminacji ze względu na płeć.

W 2007 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpatrywał sprawę Alicji Tysiąc, której odmówiono w Polsce prawa do legalnej aborcji ze względów medycznych. Trybunał orzekł wówczas, że działania polskich władz stanowiły naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i zmusiły rząd do wprowadzenia zmian legislacyjnych w celu lepszej ochrony praw reprodukcyjnych kobiet.

Inną ważną sprawą była sprawa Łozowskiej przeciwko Polsce z 2012 roku. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał wówczas, że polskie sądy w niedostateczny sposób rozpatrzyły zarzuty dotyczące przemocy domowej wobec kobiety. Wyrok ten zwrócił uwagę na konieczność zdecydowanej walki z problemem przemocy w rodzinie i lepszej ochrony ofiar.

Trybunał zajmował się również kwestiami praw dzieci, między innymi w głośnej sprawie dziecka uprowadzonego przez jednego z rodziców. W 2011 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Polska nie zapewniła skutecznego mechanizmu egzekwowania prawa do kontaktów z dzieckiem, przez co naruszyła konwencję o prawach dziecka.

 • ETPC wpłynął na ochronę praw reprodukcyjnych kobiet w Polsce.
 • Orzeczenia dotyczyły również przemocy domowej wobec kobiet.
 • Trybunał zajmował stanowisko w sprawach uprowadzania dzieci przez rodziców.

Czytaj więcej: Ustawa o Adwokaturze – najważniejsze zapisy regulujące zawód

Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu przez lata rozpatrywał wiele spraw dotyczących naruszeń Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przez Polskę. Jego orzeczenia miały ogromny wpływ na kształt polskiego systemu prawnego i poszanowanie praw obywatelskich w naszym kraju.

Wśród najważniejszych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich można wymienić sprawę Kaweckiego przeciwko Polsce z 2009 roku. Trybunał uznał wówczas, że polskie władze naruszyły prawo do wolności słowa, nałożywszy wysoki mandat za wypowiedzi krytykujące sposób przeprowadzania postępowania karnego.

Innym ważnym wyrokiem była sprawa Bączkowskiego i innych przeciwko Polsce z 2007 roku. Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł w niej, że nieuzasadnione przytrzymywanie oskarżonych w aresztach śledczych stanowi naruszenie prawa do wolności osobistej. Wyrok ten wpłynął na zmianę praktyki stosowania tymczasowych aresztów w Polsce.

Warto również wspomnieć o sprawie Michał Tomala przeciwko Polsce z 2010 roku, dotyczącej naruszenia prawa do rzetelnego procesu sądowego. Europejski Trybunał Praw Człowieka skrytykował wówczas nadmierną zwłokę w postępowaniu karnym oraz brak skutecznej kontroli sądowej nad tymczasowym aresztem.

Podsumowanie

Zdjęcie Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu: polskie sprawy

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu od dziesięcioleci rozpatruje sprawy dotyczące naruszeń praw człowieka w Polsce. Jego orzeczenia miały ogromny wpływ na kształtowanie krajowego systemu prawnego i poszanowanie wolności obywatelskich. Trybunał zajmował stanowisko w sprawach dotyczących wolności słowa, dyskryminacji ze względu na płeć czy orientację seksualną, a także ochrony praw kobiet i dzieci.

Wiele ważnych spraw polskich rozpatrzonych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wywołało ogromne zainteresowanie opinii publicznej i zwróciło uwagę na liczne problemy związane z przestrzeganiem praw człowieka w naszym kraju. Europejski Trybunał Praw Człowieka niejednokrotnie krytykował Polskę za nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu sądownictwa, naruszanie wolności słowa czy brak skutecznej ochrony przed przemocą i dyskryminacją.

Najczęstsze pytania

Europejski Trybunał Praw Człowieka to międzynarodowy organ sądowy powołany w celu czuwania nad przestrzeganiem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Jego siedziba mieści się w Strasburgu i rozpatruje on skargi indywidualne oraz międzypaństwowe dotyczące naruszeń praw człowieka przez państwa członkowskie Rady Europy.

Europejski Trybunał Praw Człowieka od lat zajmuje się rozpatrywaniem spraw polskich obywateli, którzy skarżą się na naruszenie ich praw i wolności zagwarantowanych w Konwencji. Orzeczenia Trybunału miały ogromny wpływ na kształtowanie polskiego systemu prawnego oraz poszanowanie praw człowieka w naszym kraju.

Europejski Trybunał Praw Człowieka wielokrotnie wypowiadał się w sprawach dotyczących wolności słowa, praw kobiet i dzieci, dyskryminacji mniejszości czy nieprawidłowości w funkcjonowaniu polskiego wymiaru sprawiedliwości. Wiele jego orzeczeń miało przełomowe znaczenie dla ochrony praw obywatelskich w naszym kraju.

Tak, Polska jako państwo członkowskie Rady Europy zobowiązana jest do przestrzegania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wyroki Trybunału są wiążące, a ich nieprzestrzeganie może prowadzić do procedury nadzoru oraz nałożenia sankcji na dane państwo.

Wszelkie informacje dotyczące Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w tym teksty orzeczeń i komunikatów prasowych, można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Trybunału: https://www.echr.coe.int. Strona dostępna jest także w języku polskim.

5 Podobnych Artykułów

 1. Przegląd przestępstw i kar według Kodeksu Karnego
 2. Wątpliwości wokół kadencji Prokuratora Generalnego – wyjaśniamy
 3. Oficjalne opłaty adwokackie w Polsce – stawki i regulacje
 4. Czym jest małżeństwo w świetle prawa? Definicja i przepisy
 5. Jak przygotować się do egzaminu na doradcę restrukturyzacyjnego?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Ignacy Górski
Ignacy Górski

Jestem prawnikiem, który zdecydował się dzielić wiedzą prawną i społeczną przez założony przeze mnie portal. Moje artykuły to efekt pasji do prawa i chęci przekazywania skomplikowanych zagadnień w przystępny sposób. Specjalizuję się w prawie cywilnym i adwokaturze, a moje analizy prawne oraz komentarze do aktualnych wydarzeń pomagają czytelnikom zrozumieć, jak prawo wpływa na ich codzienne życie. Zapraszam do lektury i interakcji.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły