Elżbieta Pietrzak – weryfikacja danych z Wikipedii

Elżbieta Pietrzak – weryfikacja danych z Wikipedii
Autor Ignacy Górski
Ignacy Górski22 maja 2024 | 5 min

Elżbieta Pietrzak Wikipedia to hasło, które przedstawia sylwetkę tej znanej polskiej działaczki opozycji demokratycznej w czasach PRL. Chociaż artykuł wydaje się dość obszerny, to podczas bliższej analizy możemy natknąć się na pewne nieścisłości, luki informacyjne czy nawet kontrowersje. Dlatego warto przyjrzeć się dokładniej danym z Wikipedii, aby mieć pełniejszy i bardziej rzetelny obraz tej osoby.

Kluczowe wnioski:
 • Biografia Elżbiety Pietrzak na Wikipedii wymaga weryfikacji i uzupełnienia pewnych informacji.
 • Część wydarzeń z życia działaczki została przedstawiona w sposób niekompletny lub nieprecyzyjny.
 • Pojawiają się zarzuty co do obiektywizmu i neutralności niektórych fragmentów hasła.
 • Należy skonfrontować dane z Wikipedii z innymi wiarygodnymi źródłami biograficznymi.
 • Po wprowadzeniu poprawek i uzupełnień, artykuł będzie lepiej odzwierciedlał fakty z życia Elżbiety Pietrzak.

Biografia Elżbiety Pietrzak z Wikipedii - fakty i daty

Hasło na Elżbieta Pietrzak Wikipedia przedstawia jej życiorys w dość zwięzły, ale rzeczowy sposób. Dowiadujemy się, że przyszła na świat 5 lipca 1939 roku w Warszawie. Jej rodzicami byli Bronisław i Janina Pietrzakowie. Uczestniczyła w wydarzeniach Marca '68, co wpłynęło na jej dalszą drogę życiową i zaangażowanie w działalność opozycyjną wobec władz komunistycznych.

W haśle znajdziemy informacje o aresztowaniach Pietrzak w czasach PRL z powodów politycznych. Pierwszy raz trafiła do aresztu w 1968 roku, następnie w latach 1976-1977. Okres jej najbardziej intensywnej działalności przypadał na lata 80. XX wieku, zwłaszcza w ramach Solidarności Walczącej, za co była wielokrotnie represjonowana.

Po upadku komunizmu, Elżbieta Pietrzak nie zaprzestała społecznikowskiej aktywności. Angażowała się między innymi w działania przeciwko handlowi żywym towarem. Napisała także autobiograficzną książkę pt. "Byłam Strażnikiem Rewolucji", w której opisała swoje losy i przemyślenia.

Ogólnie rzecz biorąc, zasadnicze fakty z życiorysu Elżbiety Pietrzak zostały uwzględnione na Wikipedii. Trzeba jednak pamiętać, że jest to skrótowa wersja, w której mogą znaleźć się pewne luki lub uproszczenia, wymagające głębszego zbadania.

Pochodzenie i rodzina Elżbiety Pietrzak z Wikipedii

Informacje na temat pochodzenia rodzinnego Elżbiety Pietrzak na Wikipedii są dość skąpe. Dowiadujemy się jedynie, że urodziła się w Warszawie, a jej rodzicami byli Bronisław i Janina Pietrzakowie. Niestety, brakuje dodatkowych szczegółów dotyczących składu rodziny, sytuacji materialnej czy zawodów rodziców.

Możemy jedynie przypuszczać na podstawie jej późniejszego zaangażowania opozycyjnego, że wywodziła się z rodziny o sympatiach niepodległościowych i antykomunistycznych. Brak jednak potwierdzenia tych domysłów czy bezpośrednich relacji na temat wpływu środowiska rodzinnego na ukształtowanie jej światopoglądu.

Ciekawostką może być fakt, że Elżbieta Pietrzak zamieszkała w pewnym momencie na Żoliborzu. Chociaż w haśle nie podano dokładnej daty ani okoliczności przeprowadzki, można przypuszczać, że było to istotne wydarzenie ze względu na specyficzny klimat tej dzielnicy w czasach PRL.

 • Zabrakło informacji o rodzeństwie Pietrzak oraz relacjach rodzinnych.
 • Nie wiadomo, czy rodzice pracowali w określonych zawodach związanych z ruchem opozycyjnym.
 • Warto dowiedzieć się czegoś więcej o początkowych latach życia bohaterki hasła oraz o atmosferze domu rodzinnego.
 • Niestety, hasło nie rozwija wątków obyczajowych i osobistych wpisanych w ówczesną rzeczywistość.

Czytaj więcej: Kim jest prof. Jacek Barcik? Sylwetka wybitnego adwokata

Edukacja i kariera Elżbiety Pietrzak w świetle Wikipedii

W omawianym biogramie nie znajdziemy zbyt wielu szczegółów na temat edukacji Elżbiety Pietrzak. Wiemy jedynie, że ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim, ale nie są podane żadne daty ani okoliczności podjęcia tych studiów.

Jeszcze mniej informacji mamy na temat ewentualnej kariery zawodowej Pietrzak przed zaangażowaniem się w działalność opozycyjną. Możemy się jedynie domyślać, że przez jakiś czas pracowała w charakterze polonistki lub nauczycielki, ale są to tylko luźne przypuszczenia.

Zasadnicza część życiorysu na Wikipedii koncentruje się na opisie represji, jakich doświadczyła ze strony władz PRL oraz jej udziału w ruchu Solidarności Walczącej. Znajdziemy tam liczne uwięzienia, przesłuchania, próby internowania czy ścigania za druk i kolportaż wydawnictw podziemnych.

Należy mieć świadomość, że ten fragment Elżbieta Pietrzak Wikipedia jest prawdopodobnie najlepiej udokumentowany, gdyż działalność opozycyjna była na cenzurowanym, a represje władz pozostawiły ślad w dostępnych źródłach archiwalnych. Biogram mógłby jednak zyskać na doprecyzowaniu danych o początkowym etapie życia bohaterki oraz jej oficjalnej aktywności zawodowej.

Działalność społeczna i publikacje Elżbiety Pietrzak

Zdjęcie Elżbieta Pietrzak – weryfikacja danych z Wikipedii

Według danych z Wikipedii, Elżbieta Pietrzak nie zakończyła swojej prospołecznej działalności nawet po przełomie 1989 roku. Angażowała się między innymi w walkę z handlem żywym towarem, czyli współczesnym niewolnictwem i procederem wykorzystywania seksualnego kobiet.

W haśle wspomniano o jej udziale w organizacji La Strada, zajmującej się pomocą ofiarom takiej działalności przestępczej. Pietrzak osobiście interweniowała w niektórych sprawach, podejmując się np. negocjacji z przemytnikami w celu uwolnienia uwięzionych kobiet.

Podsumowanie

Hasło biograficzne Elżbieta Pietrzak Wikipedia przedstawia w dużym skrócie życiorys tej dzielnej opozycjonistki z czasów PRL. Chociaż zawiera kluczowe informacje na temat jej działalności, represji ze strony władz czy publikacji książkowej, to niektóre aspekty mogłyby zostać szerzej zgłębione.

Warto dokładniej prześledzić wątki dotyczące Elżbiety Pietrzak - jej pochodzenia, edukacji, ewentualnej kariery zawodowej przed zaangażowaniem w ruch demokratyczny. Ciekawe byłyby również szczegóły związane z pracą społeczną bohaterki po 1989 roku, np. w obszarze przeciwdziałania handlowi ludźmi.

5 Podobnych Artykułów

 1. Przegląd przestępstw i kar według Kodeksu Karnego
 2. Wątpliwości wokół kadencji Prokuratora Generalnego – wyjaśniamy
 3. Oficjalne opłaty adwokackie w Polsce – stawki i regulacje
 4. Czym jest małżeństwo w świetle prawa? Definicja i przepisy
 5. Jak przygotować się do egzaminu na doradcę restrukturyzacyjnego?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Ignacy Górski
Ignacy Górski

Jestem prawnikiem, który zdecydował się dzielić wiedzą prawną i społeczną przez założony przeze mnie portal. Moje artykuły to efekt pasji do prawa i chęci przekazywania skomplikowanych zagadnień w przystępny sposób. Specjalizuję się w prawie cywilnym i adwokaturze, a moje analizy prawne oraz komentarze do aktualnych wydarzeń pomagają czytelnikom zrozumieć, jak prawo wpływa na ich codzienne życie. Zapraszam do lektury i interakcji.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły